HYDROPOWER OF OKSHTUN

DETAJETË PROJEKTIT HIDROCENTRALI I OKSHTUNIT Lumi “Zalli i Okshtunit” gjendet në lindje të Shqipërisë. Ai nis në rrethin e Librazhdit dhe përfundon në rrethin e Bulqizës në një gjatësi prej 28 km. Ujërat e tij janë degë të Lumit Drin.Mbi lum janë...