Gjoka Konstruksion shpall pozicionin vakant “Arkitekt”

NJOFTIM PUNE Profili i kompanisë: Shoqëria “Gjoka Konstruksion” është kompani ndërtimi e fokusuar në infrastrukturë rrugore, ndërtim hidrocentralesh, ndërtim tunelesh, ndërtim urash, rezidenca banimi, prodhim asfalti, prodhim betoni dhe shërbime. Filozofia...

HYDROPOWER OF OKSHTUN

PROJECT DETAILS HYDROPOWER OF OKSHTUN Zall River of Okshtunit is located in eastern Albania. It starts in the district of Librazd and ends at district Bulqize, having a length of 28 km. (It origins form Librazhd district and and ends at district Bulqize,with length of...