Reconsidering the Use of Tirana Water Supply

Detaje të projektit MBI RIKONCEPTIMIN E SKEMËS SË SHFRYTËZIMIT TË BURIMEVE TË SHËN-MËRISË Klienti: Ndërmarrja e Ujësjellësit Tiranë Mbikëqyrësi: “ERALD-G” sh.p.k Ky projekt përfshin: – 2.1 km tunel – 17 km tub çeliku Ø...

Construction of “Tirana Cielo” Residential Complex

DETAJETË PROJEKTIT NDËRTIMI I KOMPLEKSIT REZIDENCIAL DHE QENDRA PËR TË MOSHUARIT “TIRANA CIELO”, TIRANË Klienti: “Urban Garden” sh.p.k Projektuesi: “Project & People” sh.p.k Sipërfaqe e truallit që përdoret për zhvillim: 28,319 m2 Sipërfaqe e përgjithshme e...

Construction of the Arberi Road

DETAJE TË PROJEKTIT NDËRTIMI I RRUGËS SË ARBRIT (Dalje Ura e Vashës – Bulqizë) Lot 1, 2, 3 Klienti: Autoriteti Rrugor Shqiptar Inxhinier Konsulent: “InfraTransproject” sh.p.k. Përfunduar: Qershor 2015 Të dhënat kryesore të rrugës së Arbrit (Dalje Ura e Vashës...