Gjoka Konstruksion shpall pozicionin vakant “Shoferë”

NJOFTIM PUNEProfili i kompanisë: Shoqëria Gjoka Konstruksion është kompani ndërtimi e fokusuar në infrastrukturë rrugore, ndërtim hidrocentralesh, ndërtim tunelesh, ndërtim urash, rezidenca banimi, prodhim asfalti, prodhim betoni dhe shërbime.Filozofia e punës tonë...

Gjoka Konstruksion shpall pozicionin vakant “Manovrator”

NJOFTIM PUNE Profili i kompanisë: Shoqëria Gjoka Konstruksion është kompani ndërtimi e fokusuar në infrastrukturë rrugore, ndërtim hidrocentralesh, ndërtim tunelesh, ndërtim urash, rezidenca banimi, prodhim asfalti, prodhim betoni dhe shërbime.Filozofia e punës tonë...

Gjoka Konstruksion shpall pozicionin vakant “Inxhinier Mekanik”

NJOFTIM PUNE Profili i kompanisë: Shoqëria Gjoka Konstruksion është kompani ndërtimi e fokusuar në infrastrukturë rrugore, ndërtim hidrocentralesh, ndërtim tunelesh, ndërtim urash, rezidenca banimi, prodhim asfalti, prodhim betoni dhe shërbime.Filozofia e punës tonë...

Gjoka Konstruksion shpall pozicionin vakant “Impjantist Asfalti”

NJOFTIM PUNE Profili i kompanisë: Shoqëria Gjoka Konstruksion është kompani ndërtimi e fokusuar në infrastrukturë rrugore, ndërtim hidrocentralesh, ndërtim tunelesh, ndërtim urash, rezidenca banimi, prodhim asfalti, prodhim betoni dhe shërbime.Filozofia e punës tonë...

NJOFTIM PUNE

NJOFTIM PUNE Profili i kompanisë: Shoqëria “Gjoka Konstruksion” është kompani ndërtimi e fokusuar në infrastrukturë rrugore, ndërtim hidrocentralesh, ndërtim tunelesh, ndërtim urash, rezidenca banimi, prodhim asfalti, prodhim betoni dhe shërbime. Filozofia...

Work is continuing at the Vasha Bridge

On the morning of December 13, 2018 Prime Minister Edi Rama greeted the followers on his Facebook profile with the view from the construction site of the Arbri road. “Good morning 😃 and with these views from the construction site of Arbri road where after the opening...