HYDROPOWER OF OKSHTUN

DETAJETË PROJEKTIT HIDROCENTRALI I OKSHTUNIT Lumi “Zalli i Okshtunit” gjendet në lindje të Shqipërisë. Ai nis në rrethin e Librazhdit dhe përfundon në rrethin e Bulqizës në një gjatësi prej 28 km. Ujërat e tij janë degë të Lumit Drin.Mbi lum janë...

Inspektimi i Urës së Vashës

Gjatë vizitës në qarkun e 📍Dibrës, u krye inspektimi i Urës së Vashës e cila lidh tunelet T5 dhe T6 në Rrugën e Arbrit 🛣. Ura, që ka një gjatësi prej 242 metrash, përbëhet nga konstruksion metalik tip kapriate, në formë harku. E gjithë pjesa e rrugës së Arbrit që ka...