Projekte  që frymëzojnë

 

Hidrocentral i Okshtunit, Qarku Dibër (32MW)
Klient: Ministria e Energjisë dhe Industrisë së Shqipërisë

Hidrocentral i Lenie, Shalës dhe Strelcë, Qarku Korçë (5MW)
Klient: Ministria e Energjisë dhe Industrisë së Shqipërisë

Ndërtimi i Rrugës së Arbrit Loti 1, 2, 3
Klienti: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

Rikonstruksioni i rrugës Elbasan-Banje Lot 2
Klienti: Autoriteti Rrugor Shqiptar (ish Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve)

Mbi rikonceptimin e skemës së shfrytëzimit me ujë të Tiranës, burimi i Shën-Merisë
Klienti: Ndërmarrja e Ujësjellësit Tiranë

Rikonstruksioni i rrugës Fier–Shegan–Thane–Murriz–Kozarë, Qarku Fier dhe Berat
Klient: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Rikonstruksion i Rrugës Shulbatër-Gurrë, Qarku Dibër
Klient: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Rikonstruksion i Rrugës Unaza e Re – Kashar, Qarku Tiranë
Klient: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Rikonstruksion i Rrugës Ura e Matit – Lis, Qarku Dibër
Klient: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Rikonstruksion i rrugës Uzina e Autotraktorëve–Lanabregas, Qarku Tiranë
Klient: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Rikonstruksion i Rrugës Qafë Priskë – Shkallë – Shën Gjergj, Qarku Tiranë
Klient: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Zgjerimi/dyfishimi i autostradës M9 në Kosovës  – (Fushë Kosovë-Sllatinë e Madhe) Lot 3
Klienti: Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit e Kosovës

Ndërtimi i autostradës Durrës-Kukës-Morinë Lot 1
Klienti: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

Ndërtimi i sistemit të furnizimit me ujë në fshatrat Melan, Grevë, Trenë, Pekë, Pjeçë, Qarku Dibër
Klient: Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Ndërtim i autostradës Qeparo Sarandë Loti 4
Klienti: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

Ndërtim i rrugës Maqellare – Peshkopi Lot 2
Klienti: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

Ndërtim i autostradës A1 Lot 4
Klienti: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve

3 Ndertesa Rezidenciale dhe Shërbimi, Linzë, Komuna e Dajtit