Detaje të projektit

MBI RIKONCEPTIMIN E SKEMËS SË SHFRYTËZIMIT TË BURIMEVE TË SHËN-MËRISË

Klienti:

Ndërmarrja e Ujësjellësit Tiranë

Mbikëqyrësi:

“ERALD-G” sh.p.k

Ky projekt përfshin:

– 2.1 km tunel
– 17 km tub çeliku Ø 863.6