Gjoka Konstruksion shpall pozicionin vakant “Arkitekt”

NJOFTIM PUNE Profili i kompanisë: Shoqëria "Gjoka Konstruksion" është kompani ndërtimi e fokusuar në infrastrukturë rrugore, ndërtim hidrocentralesh, ndërtim tunelesh, ndërtim urash, rezidenca banimi, prodhim asfalti, prodhim betoni dhe shërbime. Filozofia e punës...

Read More

Gjoka Konstruksion shpall pozicionin vakant “Shoferë”

NJOFTIM PUNE Profili i kompanisë: Shoqëria Gjoka Konstruksion është kompani ndërtimi e fokusuar në infrastrukturë rrugore, ndërtim hidrocentralesh, ndërtim tunelesh, ndërtim urash, rezidenca banimi, prodhim asfalti, prodhim betoni dhe shërbime. Filozofia e punës...

Read More

Gjoka Konstruksion shpall pozicionin vakant “Ekonomist/e”

NJOFTIM PUNEProfili i kompanisë:Shoqëria “Gjoka Konstruksion”sh.a është kompani ndërtimi e fokusuar në infrastrukturë rrugore, ndërtim hidrocentralesh, ndërtim tunelesh, ndërtim urash, rezidenca banimi, prodhim asfalti, prodhim betoni dhe shërbime.Filozofia e punës...

Read More