BUILDING SOMETHING BIGGER THAN OURSELVES

BUILDING SOMETHING BIGGER THAN OURSELVES

Ekspertë në Ndërtim
Që nga Viti 1994

Portofoli ynë përfshin ndërtim, mirëmbajtje dhe rikonstruktim të rrugëve, autostradave, tuneleve, hidrocentraleve, infrastrukturë ujore si dhe punë të tjera të rëndësishme në vend.
Sot, jemi një nga tre kompanitë më të mëdha të infrastrukturës në Shqipëri.
Çdo investitor që zgjedh të bashkëpunojë me kompaninë tonë, mund të jetë i sigurt që ekipi i punës është i përbërë nga specialistë me përvojë, të mirëtrajnuar dhe të besueshëm.
Mbetemi të angazhuar në përmbushjen e standardeve të pranuara në nivel ndërkombëtar për shëndetin, sigurinë dhe mjedisin. Mbi të gjitha, Gjoka Konstruksion sh.a. është një kontraktor i besueshëm.

Construction of the Arberi Road

(Dalje Ura e Vashes – Bulqize) Lot 1,2,3
Total length: 10,840 m
Road Length: 10,376 m
Tunnel length: 464 m

River of Zalli Okshtunit

Zall River of Okshtunit is located in eastern Albania. It starts in the district of Librazd and ends at district Bulqize, having a length of 28 km.

“Tirana Cielo” Residential Complex

Construction of “Tirana Cielo” Residential Complex and Recreation Area for elder people, Tirana

Reconsidering the Use of Tirana Water Supply Source of Shen-Meri

This project includes:
2.1 km of tunnel
17 km of steel pipe Ø 863.6

Construction of the Arberi Road

(Dalje Ura e Vashes – Bulqize) Lot 1,2,3
Total length: 10,840 m
Road Length: 10,376 m
Tunnel length: 464 m

Hydropower of Okshtun

Zall River of Okshtunit is located in eastern Albania. It starts in the district of Librazd and ends at district Bulqize, having a length of 28 km.

“Tirana Cielo” Residential Complex

Construction of “Tirana Cielo” Residential Complex and Recreation Area for elder people, Tirana

Reconsidering the Use of Tirana Water Supply Source of Shen-Meri

This project includes:
2.1 km of tunnel
17 km of steel pipe Ø 863.6