BUILDING SOMETHING BIGGER THAN OURSELVES

BUILDING SOMETHING BIGGER THAN OURSELVES

Ekspertë në Ndërtim
Që nga Viti 1994

Portofoli ynë përfshin ndërtim, mirëmbajtje dhe rikonstruktim të rrugëve, autostradave, tuneleve, hidrocentraleve, infrastrukturë ujore si dhe punë të tjera të rëndësishme në vend.
Sot, jemi një nga tre kompanitë më të mëdha të infrastrukturës në Shqipëri.
Çdo investitor që zgjedh të bashkëpunojë me kompaninë tonë, mund të jetë i sigurt që ekipi i punës është i përbërë nga specialistë me përvojë, të mirëtrajnuar dhe të besueshëm.
Mbetemi të angazhuar në përmbushjen e standardeve të pranuara në nivel ndërkombëtar për shëndetin, sigurinë dhe mjedisin. Mbi të gjitha, Gjoka Konstruksion sh.a. është një kontraktor i besueshëm.

NDËRTIMI I RRUGËS SË ARBRIT

(Dalje Ura e Vashës – Bulqizë) Lot 1, 2, 3
Gjatësia totale: 10,840 m
Gjatësia e rrugës: 10,376 m
Gjatësia e tunelit: 464 m

HIDROCENTRALI I OKSHTUNIT

Lumi “Zalli i Okshtunit” gjendet në lindje të Shqipërisë. Ai nis në rrethin e Librazhdit dhe përfundon në rrethin e Bulqizës në një gjatësi prej 28 km.

KOMPLEKSI REZIDENCIAL “TIRANA CIELO”

NDËRTIMI I KOMPLEKSIT REZIDENCIAL DHE QENDRA
PËR TË MOSHUARIT “TIRANA CIELO”, TIRANË

MBI RIKONCEPTIMIN E SKEMËS SË SHFRYTËZIMIT TË BURIMEVE TË SHËN-MËRISË

Ky projekt përfshin:
2.1 km tunel
17 km tub çeliku Ø 863.6

  • Ndërtimi Rruga e Arbërit (1%) 1% 1%
  • Ndërtimi Rruga e Arbërit (25%) 25% 25%
  • Ndërtimi Rruga e Arbërit (45%) 45% 45%
  • Ndërtimi Rruga e Arbërit (70%) 70% 70%
  • Rruga Arbërit Ura e Vashës (Tetor 2018-Shkurt 2020) 100% 100%
  • Rruga Arbërit Ura Fshat (Prill 2019-Dhjetor 2020) 100% 100%

NDËRTIMI I RRUGËS SË ARBRIT

(Dalje Ura e Vashës – Bulqizë) Lot 1, 2, 3
Gjatësia totale: 10,840 m
Gjatësia e rrugës: 10,376 m
Gjatësia e tunelit: 464 m

HIDROCENTRALI I OKSHTUNIT

Lumi “Zalli i Okshtunit” gjendet në lindje të Shqipërisë. Ai nis në rrethin e Librazhdit dhe përfundon në rrethin e Bulqizës në një gjatësi prej 28 km.

KOMPLEKSI REZIDENCIAL “TIRANA CIELO”

NDËRTIMI I KOMPLEKSIT REZIDENCIAL DHE QENDRA
PËR TË MOSHUARIT “TIRANA CIELO”, TIRANË

MBI RIKONCEPTIMIN E SKEMËS SË SHFRYTËZIMIT TË BURIMEVE TË SHËN-MËRISË

Ky projekt përfshin:
2.1 km tunel
17 km tub çeliku Ø 863.6

Inspektimi i Urës së Vashës

Gjatë vizitës në qarkun e 📍Dibrës, u krye inspektimi i Urës së Vashës e cila lidh tunelet T5 dhe T6 në Rrugën e Arbrit 🛣. Ura, që ka një gjatësi prej 242 metrash, përbëhet nga konstruksion metalik tip kapriate, në formë harku. E gjithë pjesa e rrugës së...

Lexo më shumë